אודות

 חברת Business Zoom מתמקדת באנשים היוצרים את הארגון. מתוך האמונה, שהחיבור האנושי למטרות המסחריות של הארגון הוא סוד המפתח לחברות מצליחות. חברתBusiness Zoom מאמינה בכוחו של הגורם האנושי בארגונים וביכולתו להשיג תוצאות טובות יותר, כשיש בידו את הכלים והידע המתאימים עבורו ועבור סביבתו הארגונית.

בתהליכי הפיתוח הארגוני, אנו מסייעים בשיפור הביצועים של החברה על ידי מתן הכלים והידע לשיפור היכולות והמסוגלות של אנשי הארגון. התהליכים סובבים שלושה מוקדים אישי, משימתי והשפעה על הסובבים אותם. שלושת מקדים אלו משפיעים באופן ישיר על התנהלות ועל תוצאות הארגון.

תהליכי הפיתוח הארגוני הנם מחוללי שינוי ברמת החברה והפרט. לכן אנו משקיעים רבות בהכרת החברה, האנשים המובילים אותה, השוק בו היא פועלת והאתגרים העומדים בפניה. ההכרות והחיבור הם המפתח להצלחה המשותפת שלנו. יכולות אלו מאפשרות לנו יחד אתכם, לתרגם את היעדים ו"הקולות מהבטן" לידי מעשים ותפוקות מסחריות ומקצועיות.

אנו פועלים מתוך נקודת המוצא, כי אתם בעלי התפקידים בארגון, המנועים המובילים של הארגון ובאמצעות הכלים הרלוונטיים לכם, תוכלו לחולל את השינוי ולהביא לשיפור ביצועי החברה.

עקרונות מובילים Business Zoom

מיקוד
ירידה לשורש העניין, אבחון מוצא ובסיסם של המניעים.
מיקוד ביעדים ובתוצאות והתאמת התהליך בהתאם לכך.
ניסיון
Business Zoom מעמידה לרשותכם את הניסיון והידע המצטבר של עשרות לקוחות
להם סייענו בפיתוח פתרונות ייחודיים המותאמים לצורכיהם.
רגישות
מעל לכל אנו בני אדם שעוסקים בבני אדם,
לכן אנו מתמדקים בהבנה והנעת הגורם האנושי העומד מאחורי הארגון ומה מניע אותו להצלחה.
שותפות
Business Zoom רואה עצמה כשותפה לדרך, לתוצאות התהליך ולשימורם ומינופם.
הגינות
בחברת Business Zoomמבינים את משמעות האחריות של תפקידנו בארגון,
מדרג הבעלים והמנהלים ועד לדרג הזוטר ביותר.
משמעותה של האתיקה המקצועית עבורנו היא שמירה על מקומו של היחיד והמיוחד מול מטרות הכלל.

תחומי התמחות מובילים Business Zoom

אבחון ארגוני ומיפוי צרכים
אנו פועלים בכלים מגוונים כמו ראיונות, תצפיות, שאלונים, עריכה וניתוח סקרי שביעות רצון העובדים והלקוחות,
קבוצות מיקוד לאבחון תהליכים ועוד.
דוחות האבחון מוגשים עם הממצאים והמלצות לשיפור.


בניית והטמעת תשתית ארגונית
הכולל התאמת המבנה ארגוני, הגדרות תפקיד, שיטות עבודה, התווית שגרות עבודה ניהוליים ובין ממשקים והטמעתם.

ייעוץ מנהלים
פיתוח ושיפור ביצועים של בעלי תפקידים מרכזיים בארגון. התהליכים מותאמים לצורכי התפקיד באילוצי השטח הקיימים (מול בעלים, עובדים, לקוחות, ספקים ועוד). התהליך נוגע בין השאר ביוזמה והשפעה, הובלה, אחריות, חשיבה תוצאתית ועוד.


האדם כמקבל החלטות בעל כורחו
התהליך משלב התבוננות קוגניטיבית והתנהגותית על תהליכי קבלת ההחלטות. התהליך מזמין אותנו להפוך למומחים של עצמנו בקבלת החלטות ולהבין אילו מרכיבים, משתתפים בתהליך קבלת ההחלטות.

מכירות ושירות הפוך על הפוך
אנו שמים דגש על הבנת דרכי הפעולה בהתנהגות הצרכן בתהליכי הקנייה והשירות. בתהליך הליווי וההכשה אנו הנסמכים על מחקרים פסיכולוגים בתרבות הצריכה במאה ה-21.בתהליכי פיתוח מיומנויות המכירה אנו מתמקדים בהבנת תהליכי הקנייה / מכירה הפנימיים המתרחשים אצל הקונה / מוכר והשפעות התנהגותם. הבנת מערכת היחסים בין הקונה למוכר המושתתים על תפיסת הקנייה כתהליך מתמשך ולא נקודתי.

שיפור ממשקי שירות פנים ארגוניים
שביעות רצון הלקוח הפנימי, שותפים עסקיים מתוך הארגון רתימה גיוס למטרות ושיפור ביצועים, הם מפתח להצלחת הארגון. בתהליך אנו שמים את הדגש על שיפור ובניית מערכות יחסים / תהליכי עבודה בכפוף ליעדי הארגון.


 

  

 

נשמח להעמיד לרשותכם את הידע, הניסיון והכלים שנצברו לאורך השנים

טלפון
054-4330636

דוא"ל

nirit@b-z.co.il