קבלת החלטות

האדם כמקבל החלטות בעל כורחו

כבני אדם אנו מקבלים מאות ואלפי החלטות מידי יום, עם זאת אנו חווים את תהליך קבלת ההחלטה כקשה ומורכב. הקושי העיקרי בתהליך קבלת ההחלטה הוא הצורך בבחירה מסוימת בהווה, כדי לקבל תוצאות בעתיד. על אלפי ההחלטות האישיות, מתווסף מימד האחריות הכלל-מערכתי  שבקבלת החלטה בארגון. 
לצערנו,
אין מתכון או שיטה, שתפטור אתכם מהקושי.
לשמחתנו,
יש דרכים לסייע לשפר את התהליך.
אחת הדרכים היותר יעילות לקבל החלטה היא להבין את הכשלים שיש בדרך, מה אנחנו עושים בתהליך וכדומה.
הבנת התהליך הוא חלק נכבד מתוך מה ה"נכון"  ומה "מתאים" לקבלת ההחלטה.

התהליך שלהלן מקנה לכם כלים להבין, אילו מרכיבים משתתפים בתהליך קבלת ההחלטות ואיך ניתן להשפיע עליהם, מה האפשרויות לשיפורו ברמת הפרט והצוות.
התוכנית משלבת שלושה תהליכים מרכזיים - הבנת תהליך קבלת ההחלטות, הכרות עם המגבלות ואסטרטגיות לשיפור ביצועים.  


מטרות תוכנית קבלת החלטות

  הקניית ידע ותובנות על ההיבטים הפסיכולוגיים בתהליך ההחלטה
  רכישת כלים ומיומנויות לביצוע תהליך החלטה איכותי
  רכישת כלים לשיפור החשיבה היצירתית כבסיס לשיפור תהליך ההחלטה
  הפיכת הידע ל"טבעו השני" של מקבל ההחלטה כלומר, הקניית "הרגלי החלטה"
  הקניית ידע לביצוע החלטות איכותיות יותר
  תהליך קבלת החלטה בארגון, הפוליטיקה הארגונית, התפלגויות הכוח בארגון ואינטרסים
 

שלבים מרכזים בתהליך קבלת ההחלטות

  מגבלות המוח –
לשם קבלת החלטה אנו משתמשים בחשיבה מודעת ובלתי מודעת, תוך בחירת חלופות המבוססת על פרטי מידע שאנו מחזיקים על בזיכרון. בתהליך נעמוד על אופן השימוש שלנו במידע חשיבה, קשב, זיכרון וארגון הידע, ועל השפעתו  התהליך קבלת החלטות.

  הטיות בתהליך קבלת החלטות –
מהן הטיות קוגניטיביות / משפיעי מוטיבציה / כללי אצבע וכיצד הן משפיעות על מקבל ההחלטות.
במפגשים נערוך התנסויות הממחישות את אופן קיומן של הטיות בתהליך קבלת ההחלטות של שלנו ושל הסביבה.

 אסטרטגיות לשיפור ביצועי החלטה -
לאחר שהבנו את המגבלות ואת ההטיות בתהליך קבלת החלטה, נוכל לתרגל מספר אסטרטגיות להשפיעה בתהליך קבלת ההחלטה.  אם נאמץ האסטרטגיות האלו, נגביר את הסיכוי לקבלת החלטה איכותית ובעיקר מתאימה.

התהליך מבוסס על מחקרים מתחומי הכלכלה, הפסיכולוגיה, תרבות ארגונית, חקר המוח והתנהגות צרכנים מהשנים האחרונות.


לרשותכם בקורסי הדרכה קבוצתיים, ייעוץ מנהלים וייעוץ אישי

 

נשמח להעמיד לרשותכם את הידע, הניסיון והכלים שנצברו לאורך השנים

טלפון
054-4330636

דוא"ל

nirit@b-z.co.il